Limanda zapiekana z serem i plastrem pomidora, frytki

120 g

/2,4/